Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405651
Title Prijsdifferentiatie bij zuivelkooperaties : met meer melk meer mans
Author(s) Akkerman, J.; Depla, S.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / IMGO-Landbouw 4) - 88
Department(s) Instituut voor Maatschappelijk Gericht Onderzoek in de Landbouw
Publication type Research report
Publication year 1984
Keyword(s) kosten - zuivelcoöperaties - zuivelindustrie - melkproducten - nederland - prijsvorming - prijzen - costs - dairy cooperatives - dairy industry - milk products - netherlands - price formation - prices
Categories Agricultural Marketing
Abstract Dit onderzoek is opgezet naar aanleiding van onvrede onder boeren en voor verdere discussie en standpuntsbepaling. In de loop van de jaren zeventig is bij vrijwel alle zuivelcooperaties prijsdifferentiatie naar leverantiegrootte ingevoerd, waarbij grote veehouders een hogere netto-uitbetalingsprijs per liter krijgen dan kleine veehouders. Er zijn 4 uitbetalingsregelingen die leiden tot prijsdifferentiatie: de vaste-kosten-regeling, de tankmelkregeling, de quantumtoeslag en het contract. Hoe de regelingen bij de 4 grote zuivelblokken Campina, Melkunie-Holland, Coberco en Noord-Nederland worden toegepast, wordt hier bekeken en onderling vergeleken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.