Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405652
Title Leven met de superheffing : landelijke enquete over de toekomst van de superheffing
Author(s) Kingma, B.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / IMGO-Landbouw 6) - 30
Department(s) Instituut voor Maatschappelijk Gericht Onderzoek in de Landbouw
Publication type Research report
Publication year 1985
Keyword(s) landbouw - quota's - productiecontroles - melkproducten - zuivelindustrie - vragenlijsten - opinies - nederland - productiebeperkingen - sociaal onderzoek - agriculture - quotas - production controls - milk products - dairy industry - questionnaires - opinions - netherlands - production restrictions - social research
Categories Economic Situation (General)
Abstract Resultaten van een telefonische enquete, gehouden onder een representatieve groep van 222 bedrijven met melkvee. Boeren en boerinnen geven hierin hun mening weer over de superheffing en het te voeren beleid in de toekomst. Duidelijk is dat men voor een handhaving van de superheffing is, waarbij de vrijkomende quota via een melkbank aan probleembedrijven moeten worden toebedeeld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.