Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 405653
Title Peilwisselingen en landbouwschade in de Oostpolder in Schieland tussen 1974 en 1984
Author(s) Burgmeijer, J.; Kos, G.; Scholte Albers, P.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / IMGO-Landbouw 9) - 164
Department(s) Instituut voor Maatschappelijk Gericht Onderzoek in de Landbouw
Publication type Research report
Publication year 1985
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - regulatie - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - nederland - waterstand - zuid-holland - farm management - regulation - yield increases - yield losses - yields - netherlands - water level
Categories Agrohydrology
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.