Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405654
Title Automatisering in de glastuinbouw : gevolgen voor tuinders
Author(s) Tilburg, P. van
Source Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 12) - 84
Department(s) Science Shop
Publication type Research report
Publication year 1986
Keyword(s) automatisering - mechanisatie - nederland - sociale wetenschappen - glastuinbouw - automation - mechanization - netherlands - social sciences - greenhouse horticulture
Categories Horticulture
Abstract Met het oog op het aandragen van materiaal, dat als basis moet dienen voor discussie onder jonge tuinders, heeft de Werkgroep Glastuinbouw van het Zuidhollands Agrarisch Jongeren Kontakt een onderzoek laten verrichten naar de toekomstige ontwikkelingen in de automatisering, de rol van organisaties, de gevolgen voor de mensen die in de glastuinbouw werken, en de mogelijkheid tot het bijsturen van de automatisering
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.