Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405656
Title AAW voor boerinnen en tuindersvrouwen : een slechte regeling vol met hindernissen
Author(s) Klein Douwe, J.; Toonen, M.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 14) - 110
Department(s) Science Shop
Publication type Research report
Publication year 1986
Keyword(s) landbouw - bedrijfsongevallen - verzekering - vrouwen - nederland - arbeidsongeschiktheid - agriculture - industrial accidents - insurance - women - netherlands - labour disability
Categories Agriculture in the Netherlands
Abstract Sinds 1980 kunnen gehuwde vrouwen en daarmee boerinnen en tuindersvrouwen aanspraak maken op een uitkering in het kader van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Voor een onderzoek, met als doel de knelpunten te signaleren die boerinnen in verband met de AAW ondervinden en hoe deze op te lossen, zijn 18 diepgaande interviews met boerinnen en tuindersvrouwen gevoerd naast 70 korte telefonische vraaggesprekken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.