Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405666
Title Vergelijkend onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de substraatteelt en de teelt in de grond : een orienterend onderzoek naar gezondheidsbedreigende factoren in het kasmilieu en een gerichte studie naar de blootstelling aan Lannate
Author(s) Fleuren, M.; Tieleman, W.; Verstappen, G.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 25) - 64
Department(s) Science Shop
Publication type Research report
Publication year 1987
Keyword(s) beroepsgevaren - gezondheid op het werk - cultuur zonder grond - arbeidsomstandigheden - glastuinbouw - occupational hazards - occupational health - soilless culture - working conditions - greenhouse horticulture
Categories Horticulture / Cropping Systems
Abstract Van de 3 bedrijfskenmerken: teeltwijze (grond- of steenwolteelt), gewasbehandeling (verspuiten of verstuiven van Lannate) en gewas (tomaten of komkommers), is onderzocht in hoeverre deze van invloed zijn op de blootstelling van werkers in de glastuinbouw. Daartoe is in 6 bedrijfssituaties gemeten met elk een andere combinatie van de bedrijfskenmerken. De dosering varieerde van 0,7 tot 5,6 kg Lannate per ha. De blootstelling aan Lannate tijdens het oogsten van komkommers en tomaten is onderzocht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.