Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405667
Title Situatie in de Vijfheerenlanden : schade in de fruitteelt door kraaien en reeen
Author(s) Breugen, F.; Pfaff, H.; Schipper, L.; Vrolijk, A.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 26) - 24
Department(s) Science Shop
Publication type Research report
Publication year 1988
Keyword(s) plantenplagen - fruitteelt - nederland - zuid-holland - vijfheerenlanden - plant pests - fruit growing - netherlands
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Het vermoeden bestaat dat de toename van schade veroorzaakt door kraaien en reeen in boomgaarden in de Vijfheerenlanden samenhangt met het realiseren van gebieden tot natuurreservaat in dit gebied. In verband met een beperkte verstrekking van vergunningen aan fruittelers om op schadelijke diersoorten te jagen wordt de procedure bij wildschade bekeken en worden aanbevelingen gedaan tot stappen en samenwerkingsmogelijkheden voor preventieve maatregelen voor fruittelers
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.