Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405685
Title To monitoring Zandmotor Delflandse kust: benthos ondiepe kustzone en natte strand
Author(s) Wijsman, J.W.M.; Verduin, E.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C039/11) - 75
Department(s) IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) kustgebieden - versterking - zandsuppletie - bescherming - nadelige gevolgen - bodemfauna - monitoring - zuid-holland - coastal areas - reinforcement - sand suppletion - protection - adverse effects - soil fauna
Categories Hydraulic Engineering / Soil Biology
Abstract Aan de Delflandse kust wordt in 2011 een pilot uitgevoerd met de aanleg van een Zandmotor om de Zuidhollandse kust in de komende jaren van zand te voorzien. De Zandmotor verschilt van de reguliere suppletie doordat er eenmalig een grote hoeveelheid zand wordt aangelegd op één locatie tegenover reguliere suppleties, waarbij meerdere kleinere suppleties worden uitgevoerd op verschillende locaties. Een uitgebreid monitoringsplan is opgezet om de doelen te kunnen evalueren. Het doel van dit rapport is: Het vastleggen van de T nul situatie voor de bodemdieren en sedimentsamenstelling; onderzoeken of het referentiegebied geschikt is en optimalisatie van de monitoring strategie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.