Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405686
Title Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2010
Author(s) Overzee, H.M.J. van; Boois, I.J. de; Keeken, O.A. van; Os-Koomen, E. van; Willigen, J.A. van; Graaf, M. de
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C041/11) - 113
Department(s) IMARES Visserij
IMARES Vis
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) visserijbeheer - visbestand - visstand - visserijbeleid - monitoring - ijsselmeer - fishery management - fishery resources - fish stocks - fishery policy - lake ijssel
Categories Fishery Resources and Management
Abstract IMARES voert ter ondersteuning van het visserijbeleid en ten behoeve van integraal water- en visstandbeheer een jaarlijkse monitoring uit van de visstand in het IJsselmeer en het Markermeer. De vismonitoring bestaat uit een aantal onderdelen die samen een beeld geven van de visstand in het IJsselmeer en Markermeer. Dit rapport presenteert de gegevens van zowel de actieve monitoring als van de commerciële visserij (aanlandingsgegevens en marktbemonsteringen). Dit rapport geeft een overzicht van alle gegevens die door de jaren heen verzameld zijn. De gegevens dienen als basis voor analyses binnen diverse projecten die leiden tot inzicht over het functioneren van visbestanden en het ecosysteem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.