Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405714
Title Werken aan schoner oppervlaktewater in intensieve maïsteelt gebieden : Pilotstudie Maïscasus in de Hoge en Lage Raam in 2008, 2009 en 2010
Author(s) Kroonen-Backbier, B.M.A.
Source Vredepeel : PPO AGV - 97
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) maïs - onkruidbestrijding - akkerranden - agrarische bedrijfsvoering - herbiciden - oppervlaktewaterkwaliteit - noord-brabant - maize - weed control - field margins - farm management - herbicides - surface water quality
Categories Farm Management / Water Pollution
Abstract In 2008 is een PILOT - onderzoek gestart in twee deelgebieden van de Hoge Raam nabij Zeeland en de Lage Raam nabij St. Anthonis. Loonwerkers, zelfspuitende ondernemers, adviseurs en veehouders met maïs in de gebieden is gevraagd bij de onkruidbestrijding extra aandacht te schenken aan middelenkeuze in relatie tot ontwikkelingsstadium en onkruidsoorten en maximaal te letten op emissiereductie tijdens het spuiten langs watergangen. Ze zijn ook gevraagd de gewasbeschermingspraktijk te registreren en te rapporteren. Deze PILOT is in 2009 en 2010 herhaald, waarbij op basis van de bevindingen en conclusies van 2008 een uitbreiding in het bemonsteringsplan heeft plaatsgevonden. Op basis van de metingen in oppervlaktewater in 2008 bleken neerslaggerelateerde emissieroutes zoals: afspoeling van perceel, emissie tijdens schoonmaken spuit op erf, emissie bij in werking treden riooloverstort mogelijk van groter belang voor de verklaring van de gemeten MTR overschrijdingen dan emissie via druppeldrift op het perceel tijdens toepassing.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.