Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405730
Title Brede onderwijs zorg op boerderijen
Author(s) Schuler, Y.D.; Elings, M.; Storm, D.
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 374) - 40
Department(s) WING ProcesConsultancy
PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landbouwbedrijven - buitengewoon onderwijs - jeugdzorg - sociale zorg - boerderijeducatie - multifunctionele landbouw - samenwerking - projecten - farms - special education - child welfare - social care - farm education - multifunctional agriculture - cooperation - projects
Categories Educational Methods / Farm Management
Abstract In dit verslag wordt beschreven hoe kinderen/jongeren uit het speciaal onderwijs en instellingen voor hulp bij gedragsproblemen op de boerderij aan het werk en het leren gaan. In het project bOZ boerderijproject onderwijszorg 2-20 is een vijftal projecten in de praktijk uitgevoerd op boerderijen. De kennis en ervaring die deze pilots hebben opgeleverd zijn verwerkt in een overkoepelend beeld voor een onderwijs-zorgtraject op de boerderij voor de leeftijdsgroep 2-20 jaar. Verder is gezocht naar mogelijkheden om een regionaal netwerk verder op te bouwen en om landelijke contacten te leggen voor het ontwikkelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.