Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405741
Title Intensiever schermen voor alle bedrijven en teeltwijzen gerechtvaardigd: Bewuster schermen: extra energie besparen bij gelijke productie
Author(s) Staalduinen, J. van; Gelder, A. de
Source Onder Glas 8 (2011)4. - p. 28 - 29.
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - schermen - ontvochtiging - klimaatregeling - energiebesparing - proeven op proefstations - bereikt resultaat - groenten - snijbloemen - greenhouse horticulture - blinds - dehumidification - air conditioning - energy saving - station tests - achievement - vegetables - cut flowers
Categories Greenhouse Technology
Abstract Het Nieuwe Telen staat volop in de belangstelling. Met deze teeltwijze, gebaseerd op ontvochtiging van kaslucht met aangezogen en voorverwarmde buitenlucht in combinatie met intensief schermen, kan tot 30% energie worden bespaard zonder concessies te doen aan opbrengst en kwaliteit. Bij Wageningen UR Glastuinbouw en het Improvement Centre in Bleiswijk zijn diverse schermstrategieën gebruikt in diverse proeven met uiteenlopende gewassen. Wat zijn de ervaringen tot op heden?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.