Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 405753
Title De ontwikkeling van een informatiesysteem voor invasieve plantensoorten
Author(s) Duistermaat, L.; Valkenburg, J. van; Speek, T.A.A.; Wiel, C.C.M. van de; Smulders, M.J.M.; Moorsel, R. van; Lotz, B.
Source Gewasbescherming 42 (2011)2. - ISSN 0166-6495 - p. 53 - 57.
Department(s) Biosystematics
Laboratory of Nematology
PRI Biodiversity and Breeding
WUR Plant Breeding
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) geïntroduceerde soorten - verspreiding van planten - inventarisaties - ecologische risicoschatting - risicobeheersing - databanken - introduced species - plant dispersal - inventories - ecological risk assessment - risk management - databases
Categories Plant Ecology
Abstract De laatste decennia kent de Nederlandse flora een sterke toename van exoten. Soorten die door een sterke uitbreiding of verdichting van hun areaal overlast veroorzaken, worden invasieve soorten genoemd. De overlast van invasieve soorten (vaak kortweg invasieven genoemd) kan bestaan uit economische schade en gezondheids- en/of veiligheidsproblemen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarom het Uitvoeringsconsortium Invasieve Plantensoorten een FES‑subsidie verleend om in vier jaar tijd een informatiesysteem over potentieel invasieve exotische plantensoorten op te zetten. Doel is informatie aan te leveren op basis waarvan ingeschat kan worden hoe groot de kans is dat exotische soorten zich bij introductie in Nederland invasief zullen gaan gedragen. Daarnaast is het doel hulp te bieden bij het herkennen van zulke soorten als ze worden geïmporteerd. Het informatiesysteem is ondergebracht in Q-bank.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.