Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405769
Title Geleide bemesting in de open teelten: ontwikkeling van systemen
Author(s) Radersma, S.; Geel, W.C.A. van; Grashoff, C.; Molema, G.J.; Wees, N.S. van
Source Wageningen : PPO (PPO 334) - 31
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
Agrosystems
Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) kunstmeststoffen - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffenopname (planten) - stikstofmeststoffen - stikstofbalans - akkerbouw - nederland - bemesting - fertilizers - nutrient balance - nutrient uptake - nitrogen fertilizers - nitrogen balance - arable farming - netherlands - fertilizer application
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Arable Farming
Abstract Een geleid bemestingssysteem is een combinatie van technieken die het mogelijk maken om stikstof meststof toe te dienen zodanig dat het N-aanbod zo goed mogelijk in overeenstemming is met de N-opname en de N-behoefte van het gewas. Het doel van geleide bemestingsystemen is om te komen tot lagere N-giften en N-verliezen bij gelijkblijvende opbrengst (kwantitatief en kwalitatief) ten opzichte van de huidige standaard bemestingssystemen. Uit de proeven bleek bepaalde combinaties van verschillende systemen of aanvullingen op onderdelen van systemen nog tot een duidelijke bespring van N-gift zouden kunnen leiden, zonder negatieve effecten op de opbrengst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.