Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405778
Title Kannibalisme bij biologische legkippen (Samenvatting)
Author(s) Wouw, S. van de; Koene, P.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 110) - ISBN 9789067543989 - 14
Department(s) Science Shop
Publication type Research report
Publication year 1995
Keyword(s) biologische landbouw - hennen - pluimveehouderij - kannibalisme - diergedrag - huisvesting van kippen - organic farming - hens - poultry farming - cannibalism - animal behaviour - chicken housing
Categories Animal Housing, Management and Care / Animal Health and Welfare / Poultry
Abstract De biologische leghennenhouderij heeft hoge uitvalspercentages ten gevolge van kannibalisme. Het kannibalisme uit zich voornamelijk in de vorm van cloacapikken. De uitval varieert van een paar procent tot soms boven de twintig procent. Er is goede hoop dat de uitval met enkele maatregelen teruggebracht kan worden tot onder de vijf procent. Deze maatregelen houden onder andere in: goede raskeuze (vooralsnog Isabrown in plaats van Hysex), beperken van lichtinval, een grondsubstraat nemen dat het grondpikken stimuleert, de kippen in kleine groepen huisvesten en het verwijderen van aangepikte kippen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.