Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405783
Title Rendement ziektebestrijding in tarwe sterk verschillend per ras
Author(s) Oers, C.A.F.; Timmer, R.D.
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) wintertarwe - chemische bestrijding - ziekteresistentie - kosten-batenanalyse - resistentie van variëteiten - plantenziekteverwekkende schimmels - winter wheat - chemical control - disease resistance - cost benefit analysis - varietal resistance - plant pathogenic fungi
Categories Chemical Control / Wheat
Abstract De bestrijding van bladziekten is bij wintertarwe een belangrijke maatregel om tot hoge, oogstzekere opbrengsten te komen. Toch levert de toepassing van fungiciden niet altijd een voldoende meeropbrengst op om de kosten goed te maken. De verschillen per jaar en ras zijn groot. Kiezen voor een resistent ras en een bespuiting durven weglaten bij weinig ziektedruk levert uiteindelijk het hoogste saldo op.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.