Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405794
Title Viskwekers leunen niet achterover
Author(s) Duijn, A.P. van; Beukers, R.; Blonk, R.J.W.; Dijkxhoorn, Y.; Mheen, H.W. van der; Veenstra, F.A.
Source Aquacultuur 26 (2011)2. - ISSN 1382-2764 - p. 17 - 20.
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
IMARES Aquaculture
LEI MARKT & K - Duurzame Handel en Ketenvorming
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) visteelt - viskwekerijen - aquacultuur - marktconcurrentie - samenwerking - fish culture - fish farms - aquaculture - market competition - cooperation
Categories Aquaculture and Fisheries (General)
Abstract 'Viskwekers kunnen niet achterover leunen,' kopte het LEI op haar website in februari 2011. Aanleiding voor dit bericht was de publicatie van het rapport Actieplan visteelt; eindrapportage (Van Duijn et al., 2010). Hieruit bleek dat het niet goed gaat met de Nederlandse visteelt en dat eigenlijk alleen de kwekers zelf iets aan deze situatie kunnen veranderen. Sindsdien hebben de Nederlandse viskwekers niet stil gezeten. Zo heeft een aantal viskwekers zich, met ondersteuning van het LEI en IMARES verenigd in een Kenniskring Aquacultuur. In deze Kenniskring zijn viskwekers bezig met het plannen van concrete acties om de concurrentiekracht van de sector te vergroten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.