Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405801
Title Bedrijfsinventarisatie van schade en extra kosten van ganzenvraat in granen en graszaad
Author(s) Wijk, C.A.P. van; Vlaswinkel, M.E.T.
Source Kennisakker.nl 2011 (2011)8 april.
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) ganzen - plagenbestrijding - vogelbestrijding - oogstschade - kosten - akkerbouw - graansoorten - graszaden - geese - pest control - bird control - crop damage - costs - arable farming - cereals - grass seeds
Categories Wildlife Conservation and Management / Arable Farming / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Faunaschade is in de akkerbouw een groot probleem en volgens de praktijk wordt faunaschade niet altijd of maar gedeeltelijk vergoed. Op verzoek van het Productschap Akkerbouw is daarom in 2010 op bedrijfsniveau een eerste inventarisatie van de faunaschade uitgevoerd. In 2010 trad er op 4 van de 7 aangemelde percelen daadwerkelijk schade door overzomerende ganzen op, waardoor een groot verschil in opbrengst ontstond. Andere percelen met zichtbare beginschade gaven weinig opbrengstreductie; de periode waarin schade optreedt is erg belangrijk. Ook zat er een groot verschil in de opbrengsten van het stro. Stro is voor veel bedrijven ook een belangrijke bron van inkomsten. De kosten die nodig zijn voor het verjagen van de ganzen bleken uiteen te lopen van € 1.000 tot € 6.000 per perceel. Vooral de tijd die men bezig is met het verjagen ligt vele malen hoger dan vaak wordt ingeschat. Verder is het lastig te achterhalen wanneer iets structuurschade is en wanneer ganzenschade.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.