Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 405822
Title Grondsmaak in kweekvis deel 1
Author(s) Schram, E.; Eekert, M.; Schuman, E.
Source Aquacultuur 26 (2011)2. - ISSN 1382-2764 - p. 9 - 14.
Department(s) IMARES Aquaculture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) gekweekte producten - visteelt - smaak - aquacultuur - visconsumptie - cultured products - fish culture - taste - aquaculture - fish consumption
Categories Fish and Fish Products / Aquaculture and Fisheries (General)
Abstract Grondsmaak is wereldwijd een van de belangrijkste beperkende factoren voor de afzet van kweekvis afkomstig uit vijvers en recirculatiesystemen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lage waardering van consumenten voor kweekvis met grondsmaak. Marktprijs en marktvolume komen daardoor onder druk te staan. Daarnaast brengt de bestrijding van grondsmaak extra kosten met zich mee voor de producent. Ook in Nederlandse kweekvis komt grondsmaak voor. In Nederland wordt op verschillende fronten gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van grondsmaak. In dit artikel (dat uit twee delen bestaat) wordt het grondsmaakprobleem en het daaraan gekoppelde onderzoek beschreven. In dit eerste deel wordt vooral ingegaan op de achtergronden en gevolgen van grondsmaak.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.