Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405832
Title Combihuisvesting van voedsters: Resultaat na een jaar draaien met dit systeem
Author(s) Rommers, J.M.; Jong, I.C. de
Source Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders 29 (2011)mei. - p. 3 - 7.
Department(s) LR - Backoffice
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) konijnen - konijnenhokken - huisvesting, dieren - zogende vrouwtjes - agressief gedrag - vrouwelijke dieren - groepshuisvesting - dierenwelzijn - spenen - slachtdieren - dierlijke productie - diergedrag - diergezondheid - rabbits - rabbit housing - animal housing - lactating females - aggressive behaviour - female animals - group housing - animal welfare - weaning - meat animals - animal production - animal behaviour - animal health
Categories Animal Housing, Management and Care / Rabbits
Abstract In dit artikel wordt ingegaan op een proef waarin voedsters in groepen zijn gehouden in het zogenaamde combisysteem. De speenkonijnen van deze voedsters zijn gevolgd tot en met het slachten. Het huisvesten van voedsters in een combisysteem heeft geen nadelige invloed op de groei en uitval van de vleeskonijnen en het slachtrendement. Het grootste knelpunt van het combisysteem is de agressie die tussen voedsters optreedt, waardoor huidbeschadigingen bij zowel voedsters als speenkonijnen ontstaan. Meer onderzoek is nodig om een beter beeld van de agressie tussen voedsters te krijgen, zodat naar oplossingen kan worden gezocht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.