Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405838
Title Nederland op slot door Natura 2000: de discussie ontrafeld
Author(s) Arnouts, R.C.M.; Kistenkas, F.H.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 236) - 31
Department(s) CL - The Human Factor
Forest and Nature Conservation Policy
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natura 2000 - natuurbeleid - economie - belangengroepen - nederland - nature conservation policy - economics - interest groups - netherlands
Categories Nature Conservation Policy
Abstract Ondanks verschillende onderzoeken die het tegendeel beweren, bestaat al lange tijd het beeld dat Nederland op slot gaat door toedoen van het Natura 2000-beleid: het beschermingsregime zou zo streng zijn dat activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden vrijwel onmogelijk worden. In dit werkdocument wordt dit beeld onderzocht, door in te zoomen op de meningen van verschillende partijen die in Nederland bij het Natura 2000-beleid zijn betrokken. Geconstateerd wordt dat de stelling dat Nederland op slot gaat weliswaar een brug te ver is, maar dat er wel een kern van waarheid in zit; het Natura 2000-beleid heeft te kampen met aanzienlijke problemen die het Nederland op slot beeld in stand houden. Het gaat hierbij met name om de gebrekkige afstemming tussen wetgeving en natuur en om een doorgeschoten belangenstrijd, problemen die in de praktijk tot aanzienlijke barrières kunnen leiden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.