Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405839
Title De deur klemt : Nederland op slot door Natura 2000: de discussie ontrafeld
Author(s) Arnouts, R.C.M.; Kistenkas, F.H.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 7) - 4
Department(s) CL - The Human Factor
Forest and Nature Conservation Policy
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natura 2000 - natuurbeleid - economie - belangengroepen - nederland - nature conservation policy - economics - interest groups - netherlands
Categories Nature Conservation Policy
Abstract Het is overdreven om te zeggen dat Nederland op slot zit door Natura 2000-regels. Wel zit er een kern van waarheid in de bewering: bij de uitvoering van het Natura 2000-beleid is een aantal problemen opgetreden waardoor verschillende activiteiten (nog) niet mogelijk zijn. In WOt-paper 7 wordt hierop ingegaan. De problemen komen volgens betrokken organisaties vooral voort uit de manier waarop Nederland Natura 2000 heeft geïnterpreteerd en vervolgens heeft uitgewerkt in de nationale wetgeving. Het grootste knelpunt is dat dit niet toegesneden lijkt op de praktijk. Daarnaast veroorzaakt de voortdurende belangenstrijd tussen voor- en tegenstanders van Natura 2000 problemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.