Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 405856
Title Rapportage Netwerken
Author(s) Kranendonk, R.P.; Westerop, W. van; Hollinger, F.; Fontein, R.J.
Source Wageningen : Alterra - 24
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
CL - The Human Factor
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) tuinbouw - agro-industriële ketens - innovaties - netwerken (activiteit) - samenwerking - kennisoverdracht - betuwe - horticulture - agro-industrial chains - innovations - networking - cooperation - knowledge transfer
Categories Horticulture / Innovation Studies (General)
Abstract De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen), paddenstoelenteelt (15 ha Maasdriel), fruitteelt (5.200 ha, regio Buren/Geldermalsen) en laanboomteelt (1.300 ha, regio Opheusden). Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart zetten. Doorvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.