Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405890
Title Quick scan bemestingsonderzoek akkerbouw
Author(s) Mierlo, T. van; Erp, P. van; Ehlert, P.A.I.; Peltjes, J.
Source Kennisakker.nl 2011 (2011)2 maart.
Department(s) SS - Soil Quality and Nutrients
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) bemesting - akkerbouw - mestbeleid - mestgiften - fertilizer application - arable farming - manure policy - dressings
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In een quick scan van historisch bemestingsonderzoek is in opdracht van het Productschap Akkerbouw nagegaan of resultaten van "oud" bemestingsonderzoek, uitgezet tegen hedendaagse eisen, randvoorwaarden en inzichten, aanleiding geven tot heroverweging van bestaande en/of ontwikkeling van nieuwe bemestingsstrategieën. De scan geeft aan dat de "vijf juistheden van bemesting" een goede leidraad voor het opstellen van een bemestingsstrategie zijn. Om op korte termijn de benutting van nutriënten in meststoffen of bodem te verbeteren zijn dit goede maatregelen: het bemesten volgens advies, gebruik van meststoffen met bekende samenstelling en werking, en het gebruik van meststoffen vlak voor (of tijdens) groeiseizoen. Perspectiefvolle maatregelen voor aanpassing van bemestingsstrategieën (naast de hierboven genoemde) zijn: deling van de gift, en afstemming van nutriëntgift en -voorraad op de behoefte van het gewas in tijd en plaats. Er zal een grote behoefte ontstaan aan bemestingsonderzoek gericht op "de vijf juistheden van bemesting" en de vertaling van de verkregen kennis in praktisch toepasbare maatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.