Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405910
Title Duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen : effecten van de teelt van genetisch gemodificeerde soja, maïs en katoen op People, Planet en Profit (mens, milieu en economie)
Author(s) Lotz, L.A.P.; Breukers, M.L.H.; Broer, W.; Bunte, F.; Dolstra, O.; Engelbronner-Kolff, F.M. d'; Franke, A.C.; Montfort, J.; Nikoloyuk, J.; Rutten, M.M.; Smulders, M.J.M.; Wiel, C.C.M. van de; Zijl, M. van
Source Wageningen : Plant Research International - 24
Department(s) PPO/PRI AGRO Toegepaste Plantenecologie
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
WUR Plant Breeding
LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) gewassen - duurzaamheid (sustainability) - genetisch gemanipuleerde organismen - glycine max - maïs - katoen - koolzaad - zea mays - gossypium hirsutum - brassica napus var. oleifera - transgene planten - crops - sustainability - genetically engineered organisms - maize - cotton - rape - transgenic plants
Categories Arable Farming / Molecular Breeding
Abstract Deze studie richt zich op genetische modificatie bij gewassen. Wereldwijd werden in 2010 op meer dan 140 miljoen hectare GG-gewassen verbouwd. Dit is ongeveer 70 maal het totale Nederlandse landbouwareaal. Het gaat met name om de handelsgewassen soja, maïs, katoen en koolzaad. Twee GG gewassen zijn ondertussern in de EU toegelaten voor teelt, namelijk maïs dat resistent is tegen bepaalde insecten en een aardappel met een verhoogd zetmeel gehalte.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.