Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405927
Title MKBA EcoLaNa grondfonds : De maatschappelijke gevolgen van de implementatie van een aantal duurzaamheidcriteria op veehouderij en akkerbouwbedrijven
Author(s) Blaeij, A.T. de; Dekking, A.J.G.; Gaaff, A.
Source Lelystad : PPO AGV - 42
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Agricultural Economics and Rural Policy Group
Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) alternatieve landbouw - duurzame landbouw - plattelandsontwikkeling - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsstructuur in de landbouw - land - fondsen - financiën - alternative farming - sustainable agriculture - rural development - farm management - farm structure - funds - finance
Categories Alternative Farming / Farm Management
Abstract Het EcoLaNa plan houdt in dat boeren overstappen op een duurzamere vorm van landbouw dan gangbare landbouw. Wat er onder duurzaamheid wordt verstaan blijkt uit de maatregelen die voor EcoLaNa zijn opgesteld. Door in te zetten op duurzame landbouw zal het EcoLaNa plan bijdragen aan het realiseren van de doelen die gesteld zijn door verschillende overheden, onder andere in het Europese Plattelandsontwikkelingsbeleid. Het gaat hierbij om doelen als het bevorderen van een sterke en dynamische agrofoodsector, instandhouding van de biodiversiteit en van landbouwsystemen met hoge natuurwaarden en uitvoering van de kaderrichtlijn water (POP2). In deze studie is middels een MKBA onderzocht of overschakeling naar duurzamere EcoLaNa landbouw voor de samenleving interessant is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.