Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 405945
Title Kostprijs geitenmelk beter onder controle : ondanks betere vooruitzichten nog werk aan de winkel voor de biologische geitenhouderij
Author(s) Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W.
Source Ekoland 2011 (2011)3. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) biologische landbouw - marktprijzen - geitenhouderij - geitenmelk - melkproductiekosten - melkprijzen - bedrijfseconomie - organic farming - market prices - goat keeping - goat milk - milk production costs - milk prices - business economics
Categories Farm economics / Organic Farming
Abstract In het project Biogeit is vanaf 2004 de kostprijs van biologische geitenmelk berekend. De resultaten stemmen hoopvol : de kloof tussen melkprijs en kostprijs is de laatste jaren kleiner geworden dankzij verlaging van kostprijs. Maar zowel aan de kostprijs als de melkprijs is er nog werk aan de winkel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.