Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405946
Title Landbouw en kleinschaligheid kunnen samengaan
Author(s) Verburg, R.W.; Leneman, H.
Source Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 28 (2011)1. - ISSN 0169-6300 - p. 33 - 41.
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2011
Keyword(s) grote landbouwbedrijven - landschap - zandgronden - multifunctionele landbouw - nationale landschappen - achterhoek - noord-brabant - large farms - landscape - sandy soils - multifunctional agriculture - national landscapes
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract De kleinschaligheid en het groene karakter van de Nationale Landschappen op de hoge zandgronden komen onder druk te staan bij een voortschrijdende schaalvergroting in de landbouw. Het opruimen van begroeiingen van percelen is hiervan de belangrijkste oorzaak. Een versterking van de multifuncionele landbouw biedt mogelijkheden de effecten van schaalvergroting te beperken, maar goede financieringsconstructies zijn dan wel nodig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.