Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405963
Title Mogelijk hogere productie bij betere beheersing gewasstructuur : 3D-model maakt uitproberen mogelijk
Author(s) Vos, J.; Heuvelink, E.; Kierkels, T.
Source Onder Glas 8 (2011)4. - p. 38 - 39.
Department(s) Crop and Weed Ecology
Horticultural Supply Chains
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - sierteelt - rozen - experimenten - lichtvallen - lichtverdeling - simulatiemodellen - 3d visualisatie - snijbloemen - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - roses - experiments - light traps - light distribution - simulation models - 3d visualization - cut flowers
Categories Horticulture / Greenhouse Technology / Plant Development
Abstract Als een rozenteler de structuur van zijn gewas beter kan sturen, haalt hij wellicht meer productie van hogere kwaliteit. Een samenwerkingsverband van onderzoekers werkt aan een 3D-model, zodat je op de computer kunt uitproberen welk effect een bepaalde ingreep heeft. Cruciaal daarbij is een beter inzicht in de knopuitloop. Daar zijn veel van de deelonderzoeken op gericht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.