Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 405967
Title Verbetering van strovertering
Author(s) Spits, H.G.
Source Kennisakker.nl 2010 (2010)20 jan..
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) tarwe - infectieziekten - fusarium - septoria - stro - plantenresten - plantenziektebestrijding - gewasbescherming - akkerbouw - wheat - infectious diseases - straw - plant residues - plant disease control - plant protection - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Arable Farming
Abstract Stoppelresten en stro van tarwe kunnen een bron voor infectie door Septoria, DTR en (aar)fusarium zijn. In het kader van de beheersing van deze ziekten kan het belangrijk zijn om de gewasresten zo te bewerken dat ze als ziektebron geminimaliseerd worden. Doel van dit onderzoek is om een effectief en efficiënt systeem voor de behandeling van gewasresten te ontwikkelen, zodanig dat de gewasresten (ook als er niet geploegd wordt) voldoende snel verteren, waardoor de ziektedruk kan worden verlaagd. Na twee jaar onderzoek zijn er nog geen harde conclusies te trekken over de invloed van behandeling van gewasresten op de onderdrukking van de ziektedruk. De indruk ontstaat dat verschillen erg klein zijn en dat de tarweteelt geen meetbare negatieve invloeden ondervindt van gewasresten van de voorgaande tarweteelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.