Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406011
Title Taxonomie van plant-pathogene schimmels als basis voor identificatie en detectie: resultaten van het Uitvoeringsconsortium Schimmels
Author(s) Zwiers, L.H.; Aveskamp, M.M.; Bonants, P.J.M.; Brouwer, H.; Cock, A. de; Damm, U.; Gruyter, H. de; Meekes, E.; Verstappen, E.C.P.; Woudenberg, J.
Source Gewasbescherming 43 (2011)2. - ISSN 0166-6495 - p. 57 - 62.
Department(s) Laboratory of Phytopathology
PRI BIOINT Moleculair Phytopathology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) mycologie - schimmels - plantenziekteverwekkende schimmels - databanken - colletotrichum - phoma - phytophthora - identificatie - mycology - fungi - plant pathogenic fungi - databases - identification
Categories Agricultural Mycology (General) / Fungi
Abstract Plant-pathogene schimmels worden traditioneel geïdentificeerd op basis van morfologische karakteristieken. Dit is over het algemeen tijdrovend, veel expertise en leidt vaak tot misidentificatie. Het doel van het werk uitgevoerd door het Uitvoeringsconsortium Schimmels was dan ook gericht op de verbetering van detectie- en identificatietechnieken van plant pathogene schimmels met de nadruk op quarantaineorganismen. Op grond van het economische, wetenschappelijke, en ecologische belang, de aanwezigheid van Q-organismen, en de wetenschappelijke startpositie binnen Nederland is in eerste instantie de keuze gevallen op de geslachten Colletotrichum, Phoma, en Phytophthora. De gegenereerde dat zijn opgenomen in de Q-bank.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.