Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406012
Title CSI ook in de Plantenwereld
Author(s) Bonants, P.J.M.; Lee, T.A.J. van der
Source Gewasbescherming 42 (2011)2. - ISSN 0166-6495 - p. 66 - 71.
Department(s) PRI BIOINT Moleculair Phytopathology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) plantenplagen - plantenziekten - moleculaire detectie - polymerase-kettingreactie - quarantaine organismen - moleculaire plantenziektekunde - moleculaire herkenning - moleculaire technieken - plant pests - plant diseases - molecular detection - polymerase chain reaction - quarantine organisms - molecular plant pathology - molecular recognition - molecular techniques
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Molecular Biology (General)
Abstract In de land- en tuinbouw heeft de ontwikkeling van (moleculaire) detectiemethoden van plantenpathogenen de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Inmiddels worden deze methoden al grootschalig toegepast in de praktijk. Werd in het begin alleen conventionele polymerase chain reaction (PCR) ingezet voor moleculaire detectie, momenteel vindt ook real-time PCR meer en meer ingang. Binnen het FES-programma ‘Versterking infrastructuur plantgezondheid’ zijn binnen het werkpakket ‘Identificatie- en Detectiemethoden’ vele projecten uitgevoerd om de ‘daders’ van aantastingen te kunnen identificeren. De focus was hierbij gericht op quarantaineorganismen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.