Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406015
Title Grip op virussen
Author(s) Vlugt, R.A.A. van der; Verbeek, M.; Roenhorst, A.; Botermans, M.; Kock, M.J.D. de; Schadewijk, T. van; Miglino, R.; Kormelink, R.; Lent, J.W.M. van
Source Gewasbescherming 42 (2011)2. - ISSN 0166-6495 - p. 62 - 65.
Department(s) PRI BIOINT Entomology & Virology
Flower Bulbs
Laboratory of Virology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) virologie - plantenvirussen - detectie - identificatie - databanken - viroïden - epidemiologie - phytoplasma - virology - plant viruses - detection - identification - databases - viroids - epidemiology
Categories Agricultural Virology (General)
Abstract Aan het begin van het FES-project ‘Versterking infrastructuur plantgezondheid' zijn de belangrijkste knelpunten op plantenvirologisch gebied in Nederland geïnventariseerd. Criteria hierbij waren vooral fytosanitaire status, economisch belang en de behoefte aan betrouwbare detectie- en identificatiemethoden. Op basis hiervan is een prioriteitenlijst opgesteld van de (gereguleerde) virussen uit de volgende virusgroepen: Potyvirussen, Nepovirussen, Tospovirussen en Potexvirussen. Daarnaast werd zo’n lijst opgesteld voor viroïden en fytoplasma’s. Aan de prioriteitenlijst werden toegevoegd: Pospiviroïden en Fytoplasma’s. De verkregen gegevens werden opgenomen in de Q-bank.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.