Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406025
Title Bedrijfsopzet natuurgericht landbouwbedrijf Emst-Zuid : bedrijfsmodel voor een gemengd bedrijf met een gesloten kringloop in het dal van de Smallertse en Nijmolense beek ten zuiden van Emst
Author(s) Vries, C. de; Stortelder, A.H.F.; Huiskes, H.P.J.; Kruit, J.; Jansen, A.J.M.; Vrielink, J.G.; Bruinsma, J.L.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2174) - 43
Department(s) CE - Vegetation and Landscape Ecology
CL - Urban and Regional Development
Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) agrarisch natuurbeheer - veehouderij - agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw - landschapsbeheer - multifunctionele landbouw - veluwe - agri-environment schemes - livestock farming - farm management - arable farming - landscape management - multifunctional agriculture
Categories Farm Management / Nature Management (General)
Abstract Uitwerking van een bedrijfsplan voor een natuurgericht landbouw bedrijf op de oostelijke Veluweflank in het dal van de Nijmolense en Smallertse beek ten zuiden van Emst. Het gaat om het inzetten van extensieve landbouw met een gesloten bedrijfsvoering voor natuur- en landschapswaarden; deze benadering is ook wel bekend als het concept Boeren voor Natuur. In het plan wordt een beeld geschetst van de bedrijfsopzet in termen van veebezetting, plantaardige productie en exploitatie. Het gaat om een gemengd koeienbedrijf met graanakkers en hooilanden. Het vee wordt ondergebracht in een potstal. Ramingen van kosten en opbrengsten van het beoogde bedrijf maken onderdeel uit van dit rapport. Verder wordt ingegaan op de landschappelijke inrichting, waarbij wordt ingezet op vernatting en herstel van houtwalbeken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.