Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406035
Title Waterkwaliteit bij de wortel aangepakt
Author(s) Zwart, K.B.; Akker, J.J.H. van den; Bussink, D.W.; Haas, M.J.O.M. de; Weide, R.Y. van der; Paauw, J.G.M.; Saathoff, W.; Goense, D.; Doornbos, A.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2177) - 92
Department(s) SS - Soil Quality and Nutrients
SS - Soil Physics and Land Use
Team Acrres
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bodemverdichting - landgebruik - voedingsstoffen - oppervlakkige afvoer - pesticiden - nadelige gevolgen - agrarische bedrijfsvoering - inventarisaties - bodemstructuur - drenthe - soil compaction - land use - nutrients - runoff - pesticides - adverse effects - farm management - inventories - soil structure
Categories Soil Physics
Abstract De ecologische waterkwaliteit van veel oppervlaktewateren voldoet niet aan de norm door een hoge belasting met nutriënten. De grondwaterkwaliteit wordt op sommige plaatsen bedreigd door residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Bodemverdichting van landbouwgronden, van zowel de bouwvoor als van de laag daaronder, is de mogelijke oorzaak van deze problematiek. Bodemverdichting is de directe oorzaak van verhoogde afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Indirect is bodemverdichting de oorzaak van verhoogd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, voor het bestrijden van ziektes die aan natte omstandigheden zijn gerelateerd. Dit rapport beschrijft de bodemverdichting in de provincie Drenthe, de omvang, de oorzaken en de gevolgen daarvan voor zowel de landbouw als de waterkwaliteit en een aantal technieken om de problematiek op te lossen of, beter nog, te voorkomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.