Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406047
Title De vermeerderingsfactor van pootgoed bij twaalf zetmeelaardappelrassen
Author(s) Wijnholds, K.H.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO 5155717) - 11
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) aardappelen - solanum tuberosum - rassenproeven - rassen (planten) - vermeerderingsmateriaal - akkerbouw - landbouwkundig onderzoek - gewaskwaliteit - gewasopbrengst - fabrieksaardappelen - potatoes - variety trials - varieties - propagation materials - arable farming - agricultural research - crop quality - crop yield - starch potatoes
Categories Potatoes / Variety Testing, Variety Lists
Abstract Het doel van dit onderzoek is het vergroten van het inzicht in de vermeerderingsfactor van het pootgoed van de nieuwere rassen; de vraag dus beantwoorden, hoeveel hectare zetmeelaardappelen kan worden gepoot met de opbrengst van één hectare pootgoed. Deze rasgerichte kennis moet bijdragen aan verdere optimalisatie van de teelt van het TBM - uitgangsmateriaal en een verbetering van de kwaliteit van het pootgoed voor de zetmeelaardappelteelt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.