Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 406049
Title Eerste kwartaal 2011 melkvee: melkprijs en saldo boven langjarig gemiddelde
Author(s) Jager, J.H.; Bolhuis, J.
Source Agri-monitor 2011 (2011)mei. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) melkveehouderij - melkprijzen - melkproductie - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische handel - prijsvorming - dairy farming - milk prices - milk production - farm results - agricultural trade - price formation
Categories Agricultural Economics (General) / Cattle
Abstract De gestegen melkprijs in het eerste kwartaal 2011 kan de hogere voerkosten ruim compenseren. Hierdoor ligt het saldo van de melkveebedrijven in het eerste kwartaal hoger dan in dezelfde periode van 2010.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.