Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406060
Title Naar Fytopia; Heroverweging van het fytosanitair beleid met behulp van een bestuurskundig kader
Author(s) Bremmer, J.; Slobbe, R.B.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086154999 - 83
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) fytosanitair beleid - plantenziekten - plagenbestrijding - markten - risicoschatting - risico-baten analyse - beleid - phytosanitary policies - plant diseases - pest control - markets - risk assessment - risk-benefit analysis - policy
Categories Plant and Crop Protection (General) / Government Policy, Netherlands
Abstract Het fytosanitair beleid kan hervormd worden door te toetsen of ondernemers invasieve plantenziekten en -plagen willen én kunnen beheersen. Besmetting van plantaardige producten met invasieve plantenziekten leidt tot welvaartverlies door marktfalen. Marktfalen komt door het optreden van externe effecten en informatie-asymmetrie in de markt voor plantaardige producten. De overheid is verantwoordelijk voor het corrigeren van dit marktfalen als publieke belangen in het geding zijn. Zij kan daarbij meer dan nu gebeurt gebruik maken van ondernemers. Of dit mogelijk is, hangt af van drie factoren die getoetst worden in een bestuurskundig kader: 1. Zijn de ondernemers op de hoogte van de risico's die gepaard gaan met de handel in plantaardige producten?; 2. Hebben zij belang bij het verminderen van het risico?; 3. Zijn zij in staat het risico te verminderen? Wanneer deze drie vragen met ja beantwoord worden, kan de overheid meer verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven leggen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.