Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406078
Title Nature 2000 in Nederland : juridische ruimte, natuurdoelen en beheersplanprocessen
Author(s) Backes, C.W.; Veen, M.P.; Beijen, B.A.; Freriks, A.A.; Hoek, D.C.J. van der; Gerritsen, A.L.
Source Den Haag : PBL - 123
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natura 2000 - natuurwaarde - natuurbescherming - natuurbeleid - natural value - nature conservation - nature conservation policy
Categories Nature Management (General) / Nature Conservation Policy
Abstract De Natura 2000-gebieden in Nederland bevatten natuur van Europese betekenis, met een groot aantal Europees beschermde soorten en habitats. De zogenoemde staat van instandhouding van veel van deze soorten en habitats is echter ongunstig en Nederland heeft de plicht die te verbeteren. Het beschermingsregime in en rond de Natura 2000-gebieden brengt activiteiten als landbouw, recreatie en wonen regelmatig in conflict met de te beschermen natuurwaarden. Onzekerheid over de verplichtingen in en rond de Natura 2000-gebieden voedt de maatschappelijke weerstand tegen het beschermingsregime.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.