Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406139
Title De toekomst van het eendagskuiken
Author(s) Sikkema, A.; Leenstra, F.R.; Woelders, H.
Source Resource: weekblad voor Wageningen UR 5 (2011)5. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
Department(s) CS Corporate Communications & MarketingCorporate Communications & Marketing
Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2011
Keyword(s) dierenwelzijn - pluimveehouderij - vleeskuikens - vleeskuikenproductie - jonge dieren - animal welfare - poultry farming - broilers - broiler production - young animals
Categories Poultry / Animal Husbandry (General)
Abstract Miljoenen eendagskuikens worden jaarlijks gedood in de pluimveehouderij, omdat ze ongeschikt zijn om eieren te leggen of vleeskip te worden. Het maatschappelijk verzet daartegen klinkt steeds luider. Maar welke alternatieven zijn er? Wageningen UR Livestock Research zette ze op een rij en legde ze voor aan gewone Nederlanders.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.