Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406147
Title Alternatieven voor de beheersing van echte meeldauw zonder pijpzwavel
Author(s) Hofland-Zijlstra, J.D.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1073) - 30
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) gewasbescherming - meeldauw - schimmelbestrijding - alternatieve methoden - geïntegreerde bestrijding - glastuinbouw - nederland - plant protection - mildews - fungus control - alternative methods - integrated control - greenhouse horticulture - netherlands
Categories Plant Pathogenic Fungi / Integrated Control, Integrated Pest Management
Abstract In diverse teelten is het verdampen van pijpzwavel in zwavelpotten een effectieve maatregel om echte meeldauw te bestrijden, maar het gebruik van pijpzwavel staat onder druk. In 2010 wordt de RUB-lijst (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) opnieuw beoordeeld en het is nog onzeker hoe lang dit middel nog toegelaten is. De mogelijkheid om het gebruik van pijpzwavel te vervangen door chemische middelen is beperkt vanwege de resistentieontwikkeling, kans op gewasschade bij sommige producten en nadelige invloed op biologische bestrijders. Ook de inzet van partieel resistente meeldauwrassen heeft zich tot nu toe beperkt tot de komkommerteelt. Wageningen UR Glastuinbouw heeft in deze literatuurstudie de knelpunten bij het verdwijnen van pijpzwavel voor de belangrijkste gewassen (roos, gerbera, tomaat, paprika en potplanten) in kaart gebracht en een overzicht gemaakt van diverse alternatieven binnen deze teelten voor de beheersing van echte meeldauw. Daaruit zijn de meest veelbelovende op een rij gezet. Dit project is gefinancieerd door Productschap Tuinbouw en tot stand gekomen in samenwerking met LTO Groeiservice.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.