Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406148
Title Ontwikkelen van een prototype lysimeter met een beweegbare bovenrand - Coaching van een groepstudenten van TU Delft
Author(s) Verkerke, W.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1066) - 18
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) glastuinbouw - lysimeters - innovaties - meting - teeltsystemen - landbouwkundig onderzoek - emissie - greenhouse horticulture - innovations - measurement - cropping systems - agricultural research - emission
Categories Horticulture / Cropping Systems
Abstract Om de teelt te optimaliseren en de emissie naar het grondwater te meten wordt bij in de grond geteelde gewassen een lysimeter toegepast, een in de grond ingegraven bak. De tot dan toe gebruikte foliebak voldoet in grote lijnen, maar de bak zou eigenlijk uitgerust moeten worden met een rand tot aan het maaiveld. Deze rand is nodig om verstoring van de waterstromen te voorkomen. Het doel van dit project was het ontwerpen, bouwen en testen van een robuuste en bruikbare lysimeter die bij een moderne bedrijfsvoering past.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.