Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406178
Title Interactie tussen N en K op grasland : herziening kali-advies gewenst?
Author(s) Boer, D.J. den; Middelkoop, J.C. van; Schöll, L. van
Source Wageningen : Nutriënten Management Instituut - 67
Department(s) LR - Environment
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) graslanden - kalium - stikstof - bemesting - melkveebedrijven - grasslands - potassium - nitrogen - fertilizer application - dairy farms
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Grasslands
Abstract Om een maximaal rendement van de door gebruiksnormen beperkte stikstof (N)- en fosfaat- (P2O5) bemesting op grasland te krijgen dient de voorziening met andere nutriënten in orde te zijn. Naast N en P zijn kalium (K) en ook zwavel (S) direct van invloed op de grasopbrengst. Voor een optimale grasgroei moet K op het juiste moment in voldoende mate aanwezig zijn. Tegelijkertijd dient een te hoog aanbod van K, waardoor het gras een te hoog kaligehalte krijgt, te worden voorkomen. Dit heeft een negatief effect op de diergezondheid. Dit rapport beschrijft een onderzoek dat uitgevoerd is naar de invloed van de kalivoorziening uit mest op melkveebedrijven, waarbij nagegaan is of het huidige K-bemestingsadvies en de toegepaste analysemethode nog actueel zijn of verbetering behoeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.