Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406209
Title Op weg naar Park Essenburg : advies aan Bewonersgroep ProGroen Rotterdam
Author(s) Veer, P.M.; Kersten, I.; Noorthuizen, J.; Bouman, V.; Huit, J. van; Bergstra, E.; Egging, M.; Quaedvlieg, E.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 280) - ISBN 9789085857365
Department(s) CL - Urban and Regional Development
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) openbaar groen - stadsparken - stedelijke ecologie - stadsontwikkeling - publieke tuinen - spoorwegen - rotterdam - public green areas - urban parks - urban ecology - urban development - public gardens - railways
Categories Public Green and Parks
Abstract Bewonersgroep ProGroen in Rotterdam is voor het behoud van een miskende groenstrook van circa twaalf hectare tussen de spoordijk en Essenburgsingel. Ze wil dat het gebied in de deelgemeente Delfshaven het groene en duurzame karakter behoudt en dat het in de toekomst goed bruikbaar is en blijft voor alle mensen uit de buurt en de stad. De Wetenschapswinkel ziet voor ProGroen de opgave weggelegd om aan te tonen dat de strook een waardevol groenelement is in de stad. Het park draagt bij aan de sociale cohesie: het vergroot het aantal ontmoetingsplekken in de wijk, biedt laagdrempelige aanleidingen om contact te leggen en motiveert bewoners te investeren in relaties in de buurt. Daarnaast biedt het park de wijkbewoners nieuwe mogelijkheden om in contact te komen met groen, met natuur. De eerste concrete invulling van het park is PlukTuin Essenburg RFC. Deze PlukTuin, een buurttuin, wordt aangelegd op een voormalige parkeerplaats. Opzet is dat bewoners de PlukTuin zelf aanleggen en onderhouden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.