Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406221
Title Rendementsverbetering van de zetmeelaardappelteelt in Noordoost Nederland : teeltfactoren
Author(s) Wustman, R.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) aardappelen - solanum tuberosum - rendement - gewasopbrengst - opbrengsten - fabrieksaardappelen - potatoes - returns - crop yield - yields - starch potatoes
Categories Potatoes
Abstract Praktijkonderzoek Plant & Omgeving heeft in opdracht van AVEBE in de periode 1998 t/m 2002 onderzocht welke factoren de opbrengstverschillen tussen zetmeelaardappeltelers verklaren om vervolgens deze kennis te gebruiken om daadwerkelijk de zetmeelaardappelopbrengsten op bedrijfsniveau te verhogen. De factoren met de grootste effecten zijn vochtbeschikbaarheid, rassenkeuze met betrekking tot aardappelmoeheid, pootgoedgezondheid, groeikracht van het pootgoed, rasspecifieke stikstofbemesting en beperking van de rooibeschadiging. Telers kunnen de meeste van deze factoren positief beïnvloeden. Intensieve begeleiding gaf een gemiddelde toename van het rendement met ca. € 400,- per ha
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.