Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406223
Title Bitterzoet als bruinrot-waardplant
Author(s) Weide, R.Y. van der; Ridder, J.K.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) solanum dulcamara - waardplanten - ralstonia solanacearum - ziektedistributie - bestrijdingsmethoden - bestrijdingsprogramma's - plagenbestrijding - aardappelen - akkerbouw - plantenziekteverwekkende bacteriën - onkruidbestrijding - gewasbescherming - sloten - oppervlaktewater - verontreiniging - host plants - disease distribution - control methods - control programmes - pest control - potatoes - arable farming - plant pathogenic bacteria - weed control - plant protection - ditches - surface water - pollution
Categories Biological Control of Pests / Epidemiology of Plant Pests and Diseases
Abstract Bitterzoet (Solanum dulcamara L.) speelt een essentiële rol bij de instandhouding en vermeerdering van de bruinrotbacterie. De agrarische sector heeft er veel belang bij om de besmetting van het oppervlaktewater met de bruinrotbacterie te elimineren door de bitterzoetplanten langs en in watergangen in belangrijke teeltgebieden te bestrijden. Het PAV heeft deze bestrijding van bitterzoet onderzocht, als onderdeel van het Bruinrotprogramma. Het is mogelijk bitterzoet langs en in watergangen te bestrijden. Zonder ontheffingen voor het gebruik van herbiciden is dit echter erg arbeidsintensief en zal het meermaals herhaald moeten worden. Voor eventuele verwijderingsacties van bitterzoet is een gedegen afweging en overleg met diverse betrokken instanties nodig, omdat bitterzoet voor velen een gewenste soort is en bestrijding niet in alle situaties bijdraagt aan het bruinrotvrij krijgen van het oppervlaktewater
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.