Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406224
Title Bestrijding van valse meeldauw en bladvlekkenziekte in zaaiui
Author(s) Schepers, H.T.A.M.; Meier, R.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) uien - gewasbescherming - spuiten - spuitdoppen - toepassing - toedieningswijzen - fungiciden - plantenziektebestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - doseringseffecten - onions - plant protection - spraying - fan nozzles - application - application methods - fungicides - plant disease control - plant pathogenic fungi - dosage effects
Categories Plant and Crop Protection (General) / Agricultural Engineering (General)
Abstract De laatste twee jaar heeft de bestrijding van valse meeldauw veroorzaakt door de schimmel Peronospora destructor veel aandacht gevraagd. De ziektedruk was hoog en de beschikbaarheid van middelen zeer chaotisch. Naast valse meeldauw kwam ook de bladvlekkenziekte veroorzaakt door Botrytis squamosa voor. PPO heeft de afgelopen jaren onderzocht of de werking van de diverse middelen wordt beïnvloed door het type dop waarmee wordt gespoten. Als opbrengst als maat van de effectiviteit van de bespuitingen wordt genomen komt de driftreducerende dop er in alle gevallen lager uit in vergelijking met de standaard spleetdop. Afhankelijk van het middel kan het toevoegen van een uitvloeier zoals Zipper het negatieve effect van de driftarme dop (gedeeltelijk) opheffen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.