Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406234
Title Teelthandleiding consumptieaardappelen : ziekten en plagen
Author(s) Veerman, A.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) aardappelen - plantenziekten - nematoda - plagenbestrijding - cultuurmethoden - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - agrarische bedrijfsvoering - vollegrondsteelt - teelthandleidingen - potatoes - plant diseases - pest control - cultural methods - cultural control - farm management - outdoor cropping - cultivation manuals
Categories Plant and Crop Protection (General) / Potatoes / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract De teelthandleiding geeft een algemene beschrijving van de aspecten van de teelt die met aaltjesbeheersing te maken hebben. De volgende aspecten worden toegelicht: Teeltfrequentie: Een te nauw bouwplan vergroot de kans op problemen met zowel vrijlevende aaltjes als aardappelcystenaaltjes. Vrij algemeen wordt aangenomen dat 25 % aardappelen in het bouwplan wel het maximum is. Rassenkeuze: Wat betreft resistenties is in de eerste plaats die tegen aardappelmoeheid (AM) belangrijk. Om de noodzaak van het telen van een AM-ras te kunnen aangeven is het zinvol om per 1 à 2 teelten een intensieve grondbemonstering (AMI) te laten uitvoeren. Deze AMI kan het best direct na een aardappelteelt worden gedaan. Worden hierbij cysten gevonden dan kan een soortbepaling en een pathotypebepaling uitsluitsel geven over de gewenste resistentie in het te telen ras. Ziekten en plagen: het aantastingbeeld en de levenswijze van een groot aantal aaltjes wordt beschreven. Deze beschrijving bevat de levenswijze, symptomen en teeltmaatregelen die bijdragen aan de beheersing van het desbetreffende aaltje. Aardappelopslag: Aardappelopslag is een belangrijke vermeerderingsbron voor aardappelcystenaaltjes. Er zijn een aantal maatregelen om aardappelopslag te voorkomen; beperken van rooiverliezen, op het land achtergebleven aardappelknollen laten bevriezen van en kiezen voor rassen die geen kiemkrachtig zaad vormen. Bij de bestrijding is een chemische behandeling met Roundup het meest effectief. Sleutelwoorden: PPO-agv, akkerbouw, vollegrondsgroententeelt, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, aardappelen, plantenparasitaire nematoden, vollegrondsgroententeelt, geintegreerde teelt, teelthandleiding, consumptieaardappelen, ziekten, plagen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.