Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406239
Title Teelthandleiding consumptieaardappelen : onkruidbestrijding
Author(s) Veerman, A.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) onkruidbestrijding - solanum tuberosum - aardappelen - teelthandleidingen - weed control - potatoes - cultivation manuals
Categories Potatoes / Weed Control
Abstract In het hoofdstuk onkruidbestrijding wordt uitgebreid ingegaan op alle aspekten van de onkruidbestrijding. De mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding zijn met de komst van moderne eggen en aanaarders flink toegenomen. Hiermee is het mogelijk om zonder de plant te beschadigen een bewerking uit te voeren. Nadelen van mechanische onkruidbestrijding zijn een grotere kans op uitdroging van de rug, nachtvorst en winderosie. Chemische onkruidbestrijding heeft als voordeel dat er geen wortels of stolonen worden beschadigd en dat de grond niet beroerd wordt zodat geen nieuwe okruidzaden kunnen kiemen. Bij sommige herbiciden is sprake van rasgevoelighied Raadpleeg hiervoor uw handelshuis of afnemer. Op gronden met veel organische stof valt de werking van bodemherbiciden vaak tegen. De werking van bodemherbiciden valt ook tegen als het erg droog is. Vervolgens worden de verschillende strategiën voor zowel zandgrond als klei en zavelgrond besproken. Sleutelwoorden: PPO-agv, akkerbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, aardappelen, onkruidbestrijding, vollegrondsgroententeelt, geintegreerde teelt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.