Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406241
Title Teelthandleiding zetmeelaardappelen: onkruidbestrijding
Author(s) Veerman, A.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) aardappelen - bestrijdingsmethoden - chemische bestrijding - pesticiden - gewasbescherming - vollegrondsteelt - mechanische bestrijding - fabrieksaardappelen - teelthandleidingen - potatoes - control methods - chemical control - pesticides - plant protection - outdoor cropping - mechanical control - starch potatoes - cultivation manuals
Categories Weed Control / Potatoes
Abstract In het hoofdstuk onkruidbestrijding wordt uitgebreid ingegaan op alle aspekten van de onkruidbestrijding. Het onkruid alleen mechanisch bestrijden is op zand- en dalgrond moeilijk vanwege de onkruiddruk en de verhoogde kans op nachtvorstschade- en winderosie. Door een goede afstemming van chemisch en mechanisch kan het onkruid evenwel goed bestreden worden. Door het onkruid voor of rond de opkomst van de aardappelen chemisch te bestrijden met glyfosaat of paraquat en daarna zo min mogelijk bespuitingen met contactherbiciden, gevolgd door mechanische onkruidbestrijding kan, met een minimum aan chemische middelen, het onkruid goed worden bestreden. Na opkomst kan het gewas schoongehouden worden door middel van één of meer bespuitingen met een lage dosering van een na-opkomst middel. Sencor en Titus zijn twee contactherbiciden die een breed spectrum van zaadonkruiden goed bestrijden. Let op rasgevoeligheid bij het gebruik van Sencor: zelfs bij een lage dosering kan er in bepaalde rassen schade ontstaan. Sleutelwoorden: PPO-agv, akkerbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, aardappelen, onkruidbestrijding, vollegrondsgroententeelt, geintegreerde teelt, teelthandleiding, zetmeelaardappelen, onkruidbestrijding
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.